รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร
-   ตำบลคลีกลิ้ง  อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 33160
เบอร์โทรศัพท์ 045668264 เบอร์แฟกส์ 045668264


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :