เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ช  ค.พ.

วิชาการก้าวไกลไปข้างหน้า

บริหารก้าวหน้า พร้อมพัฒนาสิ่งแวดล้อม

การเรียนดี  กีฬาเด่น ไม่เป็นรอง

พวกเราทั้งผอง  พร้อมใจชาว ค.พ.

สีเขียวขาวพราวเด่นเป็นสง่า

แมกไม้พฤกษา วารี  นที  สดใส

ชาว ค.พ.  สามัคคี  มีวินัย

เลื่องลือไกลนามคลีกลิ้งพัฒนาทร

มีจรรยารักษาวินัย  พร้อมนำก้าวไป

ใฝ่ใจในการศึกษา  รักษ์วัฒนธรรม

พร้อมนำชุมชนพัฒนาสถานศึกษา

ชาวคลีกลิ้งพัฒนาทร