คณะผู้บริหาร

นายสมยศ พิมณุวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นายทวีพงษ์ ประพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร